Skip to main content
Skip table of contents

Çizgisel Kütle Elemanlar

Mekanik Model

Doğrusal kütle elemanlar sadece yer değiştirme serbestlik derecelerine uygulanmaktadır (dönme serbestlik derecelerine uygulanmaz). Bir kirişe ya da çizgisel bir ağa (örneğin 2D bir modelin sınır hattı) doğrusal kütle tanımlamak için kullanılmaktadır. Kütle modelini bir "skaler yasası" tanımlamaktadır. Skaler değer ise çizgisel kütle yoğunluğudur (kirişler için elemanın kesiti dikkate alınmaktadır).

Geometri

Elemanların geometrisi açısından herhangi özel bir şart bulunmamaktadır. Sonlu eleman ağları ve elemanlar eğrisel olabilir (3KENAR).

Yükler

Kütle modelleri üzerine yük tanımlanmasına izin verilmemektedir.

Notlar

  • Kütle matrisi sabittir ve güncel konfigürasyona bağlı değildir.

  • Doğrusal kütlenin rijitliği ve sönüm değeri yoktur.

2KENAR elemanı için Mloc matrisi, aşağıdaki şekilde sıralanmış olan serbestlik dereceleriyle yazılabilir:

Ux0, Uy0, Uz0, Ux1, Uy1, Uz1


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.