Skip to main content
Skip table of contents

Diş aralığı 10 cm'den az olamaz (T.S. 500 11.3.2)

Çıkan Mesajın Tamamı:

Dişli (Nervür/Kaset) döşemelerde diş aralığı 10 cm'den az olamaz (T.S. 500 11.3.2)

Nervür ve kaset döşemeler için TS500 11.3.2 maddesine göre dişli döşemelerde dişler genişliği en az 10 cm olmalıdır. Dişli döşemelerdeki diş genişliği 10 cm 'den küçük olduğunda uyarı verilmektedir.

image-20240103-102328.png

Olası çözümler :

  • Nervür veya kaset döşemeler için diş genişliğini 10 cm 'den daha büyük girmek.

  • Döşeme tipini değiştirmek.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.