• Deprem etkisi içeren yük birleşimleri Denklem 4.11 ve 4.12 kullanılarak otomatik oluşturulur.

  • Çelik yapı tasarımı yapılırken GKT seçiminde ise 9.1a-9.1c kullanılırken YDKT için 4.4.4.2 (a) gereği Denklem 4.12 ’ de yer alan G, 1.2G olarak kullanılır.


SİMGELER

Ed = Doğrultu birleştirmesi uygulanmış tasarıma esas toplam deprem etkisi
Ed(H) = Doğrultu birleştirmesi uygulanmış tasarıma esas yatay deprem etkisi
Ed(Z) = (Z) doğrultusundaki depremin etkisi altında tasarıma esas deprem etkisi
G = Sabit yük etkisi
H = Yatay zemin itkisi etkisi
Q = Hareketli yük etkisi


Yatay deprem etkilerinin birleştirilme işlemleri Doğrultu Birleştirmesi Uygulanmış Yatay Deprem Etkisi (4.4.2.1)'nde açıklanmıştır. Düşey yükler, rüzgar yükü ve düşey deprem etkisi de eklenerek yükleme kombinasyonları elde edilir. TBDY 2018 ve TS 500’ e ait yükleme kombinasyonları otomatik olarak oluşturulmaktadır.

Düzenlenen kombinasyonlar arayüzde yapı ağacı yükleme kombinasyonları alt başlığında betonarme, çelik ve kullanıcı tanımlı olmak üzere üç başlıkta verilmektedir. Seçmeli rapor yükleme durumları ve yükleme kombinasyonları alt başlığında da betonarme, çelik ve taban basıncı kontrolü için kullanılan tüm kombinasyonlar verilmektedir.