Skip to main content
Skip table of contents

Çelik ve Hafif Çelik Binalarda Yük Birleşimleri (4.4.4.2)

  • Deprem etkisi içeren yük birleşimleri Denklem 4.11 ve 4.12 kullanılarak otomatik oluşturulur.

  • Çelik yapı tasarımı yapılırken GKT seçiminde ise 9.1a-9.1c kullanılırken YDKT için 4.4.4.2 (a) gereği Denklem 4.12 ’ de yer alan G, 1.2G olarak kullanılır


Çelik yapı tasarımında kullanılan yönteme göre farklı yükleme kombinasyonları kullanılmalıdır. Seçilen çelik yapılar yönetmeliği ve bu yönetmeliğe ait yönteme göre yükleme kombinasyonları otomatik düzenlenir. Düzenlenen kombinasyonlar arayüzde yapı ağacı yükleme kombinasyonları alt başlığında betonarme, çelik ve kullanıcı tanımlı olmak üzere üç başlıkta verilmektedir. Seçmeli rapor yükleme durumları ve yükleme kombinasyonları alt başlığında da betonarme, çelik ve taban basıncı kontrolü için kullanılan tüm kombinasyonlar verilmektedir.

Çelik yapılar için YDKT ve GKT yönteminin seçilmesi halinde kullanılması gereken kombinasyonlar TBDY 2018 Deprem Etkisinin Diğer Etkilerle Birleştirilmesi başlığında detaylandırılmıştır.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.