Skip to main content
Skip table of contents

Dairesel kolonlarda 6 adetten daha az donatı kullanılamaz

Bu mesaj rapor başında eleman adı ve katı verilerek oluşturulmaktadır

Örneğin, S1 1.kat Dairesel kolonlarda 6 adetten daha az donatı kullanılamaz

TBDY Madde 7.3.2.1, Kolonlarda φ14 den daha ince ve dairesel kolonlarda 6 adetten daha az donatı kullanılmayacaktır, koşulu bulunmaktadır. Bu koşul sağlanmadığı için uyarı almaktasınız.

Çözüm :

  • Hata mesajı verilen kolonlarda donatı adetini en az yapınız.


Sonraki Konu

αi < 0.70

Add label

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.