Skip to main content
Skip table of contents

Çelik tali kiriş PMM oranı sağlanmıyor.

Bu mesaj rapor başında eleman adı ve katı verilerek oluşturulmaktadır

Örneğin,

SB001 ZEMİN KAT PMM oranı sağlanmıyor.

Çelik eleman tasarımında eksenel kuvvet ve iki eksenli eğilme etkisi altında tasarım oranı (PMM oranı) Çelik Yapıların Tasarım, Hesap ve Yapım Esasları (GKT ve YDKT), AISC 360-16 (ASD ve LRFD) veya EN 1993-1-1 yönetmeliklerine göre yapılır. Çelik Yapıların Tasarım, Hesap ve Yapım Esasları (GKT ve YDKT) 'na göre eksenel kuvvet ve iki eksenli eğilme etkileşim denklemleri hesabı aşağıda belirtilmiştir.

  • PMM oranı değerinin 1 'den küçük olması gerekir.

Olası Çözümler:

  • Tali kirişlerin üzerine kompozit döşeme tanımı yapılarak tali kiriş kesitinin eğilme kapasitesi artırılabilir. Bu sayede tali kirişlerde kompozit kiriş tasarımı yapılmış olur. Kompozit kiriş dayanımı sağlanmıyor uyarısı için bu başlık incelenebilir.

  • Tali kiriş mesafeleri azaltılarak gelen yüklerin etkileri azaltılabilir.

  • Tali kiriş enkesit boyutu büyütülebilir.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.