Skip to main content
Skip table of contents

Çelik tali kiriş kesme dayanımı sağlanmıyor.

Bu mesaj rapor başında eleman adı ve katı verilerek oluşturulmaktadır

Örneğin,

T01 ZEMİN KAT Kesme dayanımı sağlanmıyor.

Çelik eleman tasarımında kesme tasarım oranı kuvvetli ve zayıf eksenlere göre Çelik Yapıların Tasarım, Hesap ve Yapım Esasları (GKT ve YDKT), AISC 360-16 (ASD ve LRFD) veya EN 1993-1-1 yönetmeliklerine göre yapılır.

  • Çelik eleman tasarım oranı değerinin 1 'den küçük olması gerekir.

Olası Çözümler:

  • Eleman enkesit boyutu büyütülebilir.

  • Eleman gövde kalınlığı artırılabilir.


İlgili Konular

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.