Skip to main content
Skip table of contents

Çelik kolon PMM oranı sağlanmıyor

Bu mesaj rapor başında eleman adı ve katı verilerek oluşturulmaktadır.

Örneğin;

CE001 ZEMİN KAT PMM oranı sağlanmıyor.

Çelik kolon tasarımında eksenel kuvvet ve iki eksenli eğilme etkisi altında tasarım oranı (PMM oranı) Çelik Yapıların Tasarım, Hesap ve Yapım Esasları (GKT ve YDKT), AISC 360-16 (ASD ve LRFD) veya EN 1993-1-1 yönetmeliklerine göre yapılır. Çelik Yapıların Tasarım, Hesap ve Yapım Esasları (GKT ve YDKT) 'na göre eksenel kuvvet ve iki eksenli eğilme etkileşim denklemleri hesabı aşağıda belirtilmiştir.

  • PMM oranı değerinin 1 'den küçük olması gerekir.

Olası Çözümler:

  • Adı ve katı verilen elemana çaprazları veya stabilite elemanları bağlanarak yanal tutululuk boyu küçültülebilir. Yanal tutululuk boyu küçülen elemanların eğilme ve eksenel basınç kapasitesi artar.

  • Aşağıdaki resimde bir örneği gösterildiği gibi kolonların zayıf ekseninde yanal tutululuk boyunu azaltacak şekilde çaprazlar girilirse PMM oranı düşürülebilir.

    image-20240118-071936.png
  • Eleman enkesit boyutu büyütülebilir.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.