Skip to main content
Skip table of contents

Çelik kolon kesme dayanımı sağlanmıyor.

Bu mesaj rapor başında eleman adı ve katı verilerek oluşturulmaktadır.

Örneğin;

CE001 ZEMİN KAT Kesme dayanımı sağlanmıyor.

Çelik eleman tasarımında kesme tasarım oranı kuvvetli ve zayıf eksenlere göre Çelik Yapıların Tasarım, Hesap ve Yapım Esasları (GKT ve YDKT), AISC 360-16 (ASD ve LRFD) veya EN 1993-1-1 yönetmeliklerine göre yapılır.

  • Çelik eleman tasarım oranı değerinin 1 'den küçük olması gerekir.

Olası Çözümler:

  • Eleman enkesit boyutu büyütülebilir.

  • Eleman gövde kalınlığı artırılabilir.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.