Skip to main content
Skip table of contents

Çelik çapraz narinlik kotrolü hatası.

Bu mesaj rapor başında eleman adı ve katı verilerek oluşturulmaktadır

Örneğin,

SBR001 ZEMİN KAT Narinlik kontrolü hatası.

Çelik çapraz tasarımında eksenel kuvvet çekme kuvveti ve eksenel basınç kuvveti etkisi altında narinlik kontrolü TBDY 2018, Çelik Yapıların Tasarım, Hesap ve Yapım Esasları (GKT ve YDKT), AISC 360-16 (ASD ve LRFD) veya EN 1993-1-1 yönetmeliklerine göre burkulma durumları gözönüne alınarak yapılır.

  • TBDY 2018 'de ve ÇYTHYE 2016 'da çapraz elemanların narinlik oranının KL/i ≤ 200 sınır değerini aşmaması gerektiği belirtilmiştir.

  • ÇYTHYE 2016 Bölüm 7 'de eksenel çekme kuvveti etkisindeki elemanların narinlik oranı KL/i ≤ 300 sınır değerini aşmaması gerektiği belirtilmiştir.

ideCAD Statik eksenel çekme ve basınç durumuna göre narinlik oranını otomatik kontrol eder.

Olası Çözümler:

  • Adı ve katı verilen çaprazların boyları kısaltılacak şekilde çapraz sistemi oluşturulabilir. Eleman boyu küçüldüğünde narinlik değeri azalacaktır.

  • Çapraz elemanı enkesit boyutu büyütülebilir.


Simgeler

K : Burkulma katsayısı
L : Eleman yanal tutulu olmayan boyu
i : Atalet yarıçapı


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.