Skip to main content
Skip table of contents

Seçilen çelik çapraz boyutları TBDY Tablo 9.3 ile uyumlu değil.

Bu mesaj rapor başında eleman adı ve katı verilerek oluşturulmaktadır

Örneğin,

SBR001 ZEMİN KAT Seçilen boyutlar TBDY Tablo 9.3 ile uyumlu değil.

Süneklik düzeyi yüksek ve süneklik düzeyi normal çelik taşıyıcı sistem çaprazlarının enkesit koşulları TBDY Tablo 9.3 'e uygun olarak kontrol edilir. Çelik elemanların başlık genişliği/kalınlığı ve gövde yüksekliği/kalınlığı oranları Tablo 9.3 ’te verilen λhd veya λmd sınır değerini aşmamalıdır.

Detaylı bilgi için aşağıda verilen başlığı inceleyebilirsiniz.

Çelik Taşıyıcı Sistem Tipleri için TBDY 2018 Kontrolleri

Olası Çözümler:

  • Adı ve katı verilen çelik çaprazın enkesiti değiştirilebilir.

  • Çelik çapraz enkesit seçimi yapılırken başlık genişliği/kalınlığı veya gövde yüksekliği/kalınlığı oranını düşürecek şekilde bir kesit seçimi yapılabilir.

  • Eğer yapı uygun ise süneklik düzeyi sınırlı olarak çözülebilir.

TBDY Tablo 9.3 aşağıda verilmiştir.

image-20240120-105907.png

Simgeler

λhd : Süneklik düzeyi yüksek elemanlar için enkesit koşulu sınır değeri
λmd : Süneklik düzeyi sınırlı elemanlar için enkesit koşulu sınır değeri


 

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.