Skip to main content
Skip table of contents

Çapraz Tasarımı

Tanımlar

  • Çapraz, kafes kiriş elemanları ve kolon gibi yapısal elemanlar; eksenel çekme kuvvetini taşıması halinde çekme elemanı olarak isimlendirilir ve çekme elemanı olarak tasarlanırlar.

  • Çapraz, kafes kiriş elemanları ve kolon gibi yapısal elemanlar; eksenel basınç kuvvetini taşıması halinde basınç elemanı olarak isimlendirilir ve basınç elemanı olarak tasarlanır.

Çekme Etkisinde Tasarım

  • Eksenel çekme kuvveti etkisindeki elemanlar, hesap açısından basit elemanlar olup, üniform eksenel kuvvet etkisinde olduklarından dolayı çekme deneylerinde elde edilen gerilme - şekil değiştirme eğrisine uygun davranış sergilerler.

Basınç Etkisinde Tasarım

  • Eksenel basınç kuvveti etkisindeki elemanlarda yerel ve genel burkulma olmak üzere 2 ana tip burkulma mevcuttur.

  • Genel Burkulma; Eğilmeli Burkulma, Burulmalı Burkulma ve Eğilmeli Burulmalı Burkulma olmak üzere 3’e ayrılır.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.