Skip to main content
Skip table of contents

Çelik çapraz eksenel yük dayanımı sağlanmıyor.

Bu mesaj rapor başında eleman adı ve katı verilerek oluşturulmaktadır

Örneğin,

SBR001 ZEMİN KAT Eksenel yük dayanımı sağlanmadı.

Çelik çapraz tasarımında eksenel kuvvet çekme kuvveti ve eksenel basınç kuvveti etkisi altında tasarım oranı Çelik Yapıların Tasarım, Hesap ve Yapım Esasları (GKT ve YDKT), AISC 360-16 (ASD ve LRFD) veya EN 1993-1-1 yönetmeliklerine göre burkulma durumları gözönüne alınarak yapılır.

  • Eksenel tasarım oranı değerinin 1 'den küçük olması gerekir.

Olası Çözümler:

  • Adı ve katı verilen çaprazların boyları kısaltılacak şekilde çapraz sistemi oluşturulabilir. Eleman boyu küçüldüğünde narinlik azalacağı için eksenel basınç dayanımı artacaktır.

  • Çapraz elemanı enkesit boyutu büyütülebilir.


 

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.