Skip to main content
Skip table of contents

Çelik Çapraz Ayarları

Çelik Çapraz Ayarları komutu ile kesit, çizim, çapraz tipi, yerleşim gibi ayarlara ulaşılır.

Çelik Çapraz Ayarları Komutunun Yeri

Çapraz komutu çalıştırıldıktan sonra ekrana gelen Çelik Çapraz yardımcı toolbarında bulunmaktadır.

Genel Ayarlar Sekmesi

image-20240508-113653.png

Özellikler

Eleman adı

Çelik çaprazın planda, raporlarda ve çizimlerde görünen adıdır.

Kesit

Kullanılan profil görünür. Listeyi tıklayarak daha önceden tanımlanmış profillerden biri seçilebilir ya da Kesit Yükle butonu tıklandığında açılan diyalogdan yeni bir profil seçilebilir.

Kesit yükle

Hazır kesit kütüphanesine ulaşarak Amerikan ve Avrupa hazır hadde kesitlerinin listesine ulaşılır ve listeden seçim yapılır.

Materyal

Çelik çapraz için materyal seçilir.

Simetrik kesit

En kesit olarak boru profil gibi simetrik değil ise kutucuğun işaretli olması durumunda çapraz kollarını simetrik olacak şekilde yerleştirir.

Döndür

Her butona basıldığında 90o en kesit saat yönünde döndürülmektedir.

Şematik çizim

Seçilen kesitin şematik çizimi ve ölçüleri gösterilir.

Görünüm Sekmesi

Özellikler

Renk

Çelik çaprazın kenar çizgilerinin rengidir. Farenin sol tuşu ile tıklanıp tuş basılı tutularak açılan renk paleti üzerinde kaydırılır. İstenen rengin üzerine gelindiğinde tuş bırakılır. Renk kutucuğu seçilen renge dönüşür.

Çizgi tipi

Planda çaprazı oluşturan çizginin çizgi tipi seçilir. Kutucukların sağındaki aşağı ok butonları tıklandığında çizgi tipleri listesi açılır. Bu listeden istenen çizgi tipi farenin sol tuşu ile tıklanarak seçilir.

Materyal

Çelik çaprazın katı modelde  üzerine kaplanacak materyal seçilir. Kiriş seçilen materyal ile kaplanır ve katı modelde bu şekilde görüntülenir.

Gerçek doku uzunluğu

Doku uzunluğu girilir. Örneğin; 1 metre girilirse seçilen materyal dokusu genişliği 1 metre olarak alınır ve seçilen obje üzerine kaplanır. Dokunun kare şeklinde olduğu düşünülürse obje yüzeyleri 1x1 ebadında dokular yan yana dizilerek kaplanır.

Yazı yerleşimi

Çelik çapraz isminin yazılacağı konumu diyalogdaki şekle göre belirlenir. Program çapraz oluşturulduğunda seçilen konuma göre elemanın adını yerleştirecektir.

Boyut X/Boyut Y

Çelik çapraz ad yazısının sağ üst köşesine göre X ve Y koordinatları girilir. Boyut X değeri pozitif olursa boyut yazısı sola, negatif olursa sağa kayar. Boyut Y değeri pozitif olursa boyut yazısı yukarıya, negatif olursa aşağıya kayar.

Ad yazısı

Çelik çaprazın adı yazısının yüksekliği girilir. Renk kutusu farenin sol tuşu ile tıklanıp tuş basılı tutularak açılan renk paleti üzerinde kaydırılır. İstenen rengin üzerine gelindiğinde tuş bırakılır. Renk kutucuğu seçilen renge dönüşür. Shift tuşu ile birlikte tıklanırsa, ilgili rengin kalem kalınlığı ayarlanabilir. Hemen alttaki buton tıklanırsa, Yazı Tipi Ayarları diyalogu açılır. Bu diyalogdan Kolon Ad Yazısı, yazı tipi ayarlanır.

Tip Sekmesi

Özellikler

Merkezi çaprazlı sistem

Merkezi çaprazlı sistem oluşturmak üzere kullanılan X, V, Ters V vb. alt tipler seçilir.

Dışmerkezi çaprazlı sistem

Dışmerkezi çaprazlı sistem oluşturmak üzere kullanılan alt tipler seçilir ve e parametresi ile kaçıklık düzenlenir.

Gövde Özellikleri Sekmesi

Yerleşim ayarları bölümü ile tanımlı olduğu elemanların başlangıç ve bitiş noktalarında çakışmaları önlemek için farklı düzlemlerde kaçıklık düzenlemesi yapılır.

Çapraz Tiplerine Göre Gövde Özellikleri

Yön Seçimi Sekmesi

Özellikler

Şematik çizim

Şematik çizim üzerinde yönler numaralandırılarak gösterilmiştir.

1)Arka

Tanımlı olduğu elemanların ön görüntüsünden bakıldığında son uç bölgesine bağlantı sağlar.

2)Orta

Tanımlı olduğu elemanların orta noktasından bağlantı sağlar.

3)Ön

Tanımlı olduğu elemanların ön görüntüsünden bakıldığında ilk uç bölgesine bağlantı sağlar.

4)Tanımlı

Tanımlı olduğu elemanların kutucukta girilen mesafeden bağlantı sağlar.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.