Skip to main content
Skip table of contents

Birleşimlere Genel Bakış

Çelik yapılar tanımlanırken çeşitli çelik yapı elemanları kullanılır. Kullanılan çelik yapı elemanlarının beraber çalışabilmesi için çelik birleşimlerle birbirlerine bağlanırlar.

Birleşim Tanımlanması

Birleşimler, uygulanmak istenen birleşim ikonu tıklandıktan elemanlar sırayla  planda, perspektifte veya herhangi bir çalışma düzleminde  tıklanarak seçilmektedir.

Birleşim Görüntüsü

Birleşimler anında 3B olarak görünmektedir. 3B görüntüde, kaydırma, zumlama, döndürme gibi işlemler yapılabilmektedir. Birleşimlerde yapılan değişiğikler eş zamanlı olarak 3B görüntüde izlenebilmektedir.

Farenin sol tuşu basılı tutularak fare 3B görüntü üzerinde yukarı-aşağı, sağa-sola hareket ettirilerek 3B görüntü döndürülür. Farenin sağ tuşu basılı tutularak fare yukarı-aşağı hareket ettirilirse, görüntü yaklaşıp uzaklaşır. Klavyeden Ctrl tuşu ve farenin sol tuşu basılı tutularak fare 3B görüntü üzerinde hareket ettirilirse görüntü X-Y düzleminde (ızgara düzlemi), Ctrl tuşu ve farenin sağ tuşu basılı tutularak hareket ettirilirse Y-Z düzleminde (ızgara düzlemine dik düzlem) hareket eder.

Birleşim Özelikleri ve Birleşim Diyaloğu

Herhangi bir birleşim oluşturulduktan sonra, birleşim çift tıklanırsa birleşimin özelliklerinin değiştirebildiği diyalog ekrana gelir.

 Diyalogda yapılan değişiklikler, diyalogda bulunan 3B görüntüde anında izlenebilir.

image-20240517-092817.png

Tasarım Raporları

Hesabı yapılan birleşimlerin tasarım raporları birleşim diyaloğunda Tasarım Raporu butonu ile görüntülenebilmektedir.

Birleşim Tipleri

Birleşimler bulonlu ve/veya kaynaklı olarak tasarlanır.

Yük ve Yüklemeler

Program, birleşim hesapları için gerekli olan yükleri analiz sonuçlarından almaktadır. Birleşim tesirleri, kombinasyonlardan alınan eksenel ve kesme kuvveti ile eğilme momentinden oluşmaktadır.

Bulonlar

Bulonlar sınıfı, çapı, delik tipi, delik çapı, bulon sayısı, bulonların yerleşim geometrileri ile ilgili parametreler bileşim diyalogunda, birleşim tipine göre bulonlar sekmesinde ayarlanabilmektedir.

image-20240517-092652.png

Bulon özelikleri

Bulon özellikleri diyaloğunda bulon çapı, bulon sınıfı ve bulon delik tipi belirlenir.

Süreklilik (Berkitme) Levhaları

Süreklilik (Berkitme) levhalarının kullanım amacı kolon-kiriş birleşim bölgelerinde kolon başlıklarının desteklenmesi ve kiriş başlığı devamlılığının sağlanmasıdır. Süreklilik (Berkitme) levhaları kolon başlığının eğilmesi ve kolon gövde akması/buruşmasının önlenmesi için takviye amaçlı kullanılır. Programda levhalar birleşim ayarları diyaloglarında seçilmekte ve özellikleri ayarlanmaktadır.

image-20240517-093324.png

Takviye Levhaları

Kolon gövde kalınlığı yetersizse panel bölgesi kesme etkisini karşılamak için takviye levhalar kullanılmaktadır. Takviye levhası kullanılması veya kullanılmamasının seçimine ve kullanılır ise özelliklerinin belirlenmesi işlemi birleşim ayarları diyalogunda yapılır.

Kesimler

image-20240517-093402.png

Levhaların sahada kolay montajı için şev kullanılmasına, şev tipine ve geometrik özelliklerinin belirlenmesi birleşim ayarları diyaloğunda yapılır.

Kaynaklar

Kaynaklar birleşim özellikleri diyalogunda  bulunur. Tüm birleşim tipleri için kaynak tipi program tarafından otomatik belirlenir. Aynı zamanda program kaynak tipinin uygun olmaması durumunu da kontrol eder.

image-20240517-093435.png

Kaynak Geometrisi

Kaynak geometrisi program tarafından otomatik belirlenir. Birleşim özelliklerini kolayca belirlemek için bu özellikler değiştirilebilir. Geometri özellikleri endüstri standartlarına uygun ve AISC’ de belirtildiği formdadır.

Köşe Kaynağı (Tasarım Girdisi)

Kaynak birleşiminde yer alan ana eleman kaynak dayanımından daha az dayanıma sahip olabilir. Bu şart tüm kaynaklı birleşimlerde kontrol edilir.

FEXX = Elektrot dayanım

Tam Penetrasyonlu Küt Kaynak ( Tasarım Girdisi)

Tam penetrasyonlu küt kaynak ana eleman ile kaynak yapılan elemanın bütünüyle kaynatılması sonucu ana elemanın tüm dayanımını kullanmak için tasarlanır. Amerikan Kaynak Topluluğuna (AWS) göre elektrot olarak kullanılan metal malzemenin ana eleman metal malzemesi ile aynı özelliklerde olması gerekir. Program kiriş, kolon ve birleşim malzemesini kaynak elektrodunu belirleyebilmek için karşılaştırır. Malzemeler uyumlu değil ise program kaynak kontrolünün yanlış olduğu konusunda kullanıcıyı uyarır. Ana eleman ile elektrodun özelliklerinin aynı olması zorunludur. Uyumlu malzemelerin kısaltılmış listesini AISC Specification J2.6 'da mevcuttur.

Kaynak Limitleri

Program, AISC sınırlamalarına göre kaynak ölçülerinin alt sınırları belirlemektedir. Kaynak ölçüleriyle ilgili sınırlar aşıldığında program kullanıcıyı uyarır.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.