Skip to main content
Skip table of contents

B2-Binada Komşu Katlar Arası Rijitlik Düzensizliği Kontrolü

  • B2, Komşu Katlar Arası Rijitlik Düzensizliği, birbirine dik iki deprem doğrultusunun herhangi biri için, bodrum katlar dışında, herhangi bir i’inci kattaki ortalama göreli kat ötelemesi oranının bir üst veya bir alt kattaki ortalama göreli kat ötelemesi oranına bölünmesi ile tanımlanan Rijitlik Düzensizliği Katsayısı ηki ’nin 2.0’den fazla olması durumudur.
    ηki = (Δi(X)/hi)ort / (Δi+1(X)/hi+1)ort > 2.0 veya
    ηki = (Δi(X)/hi)ort / (Δi-1(X)/hi-1)ort > 2.0

  • Tablo 3.6 'ya göre göreli kat ötelemelerinin hesabı, +- %5 dışmerkezlik etklileri gözönüne alınarak TBDY Bölüm 4.7 'de anlatılan Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemi 'ne göre yapılır. Deprem yönetmeliği raporunda detaylandırılır.

  • Bu rapor kontrol edilmek istenirse A1- Bina Burulma Düzensizliği Kontrolü bölümünde arayüzden elde edilen verilerden excel yardımı ile hesaplanan Δi,ort değeri kullanılarak excelde ek hesap yapmak gerekir.

  • Binada B2 tipi düzensizlik mevcut değildir.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.