Skip to main content
Skip table of contents

A1- Bina Burulma Düzensizliği Kontrolü

  • Birbirine dik iki deprem doğrultusunun herhangi biri için, herhangi bir katta en büyük göreli kat ötelemesinin o katta aynı doğrultudaki ortalama göreli ötelemeye oranını ifade eden Burulma Düzensizliği Katsayısı  ηbi ’nin 1.2’den büyük olması durumudur.

  • TBDY 2018 Tablo 3.6 gereği göreli kat ötelemelerinin hesabı, ± %5 ek dışmerkezlik etkileri de göz önüne alınarak, Eşdeğer Deprem Yükü yöntemine göre yapılır.

  • Eşdeğer deprem yükü yöntemine göre yapılan yüklemeler ayrı olup sadece düzensizlik hesabında kullanılmaktadır. Bu yüklemeler arayüzde yapı ağacından kontrol edilebilir.

  • TBDY 2018 3.6.2.1 gereği bina için uygulanacak doğrusal analiz yönteminin seçiminde A1 düzensizliği önemlidir. Ancak Doğrusal Hesap Yönteminin Belirlenmesi bölümünde de belirtildiği gibi deprem yönetmeliği gereği tüm yapılarda bu binada kullandığımız Mod birleştirme yöntemi kullanılabilmektedir.

  • Düzensizlik kontrolleri deprem yönetmeliği raporunda detaylı verilir. Aşağıdaki tabloda görüldüğü gibi binada A1 tipi düzensizlik mevcut değildir.

  • Bu rapor kontrol edilmek istenirse arayüzde perspektif ekran - analiz görüntüleme -deformasyonlar alt sekmesinde eşdeğer deprem yükü yüklemeleri kullanılarak raporda verilen elemanların yer değiştirmeleri üzerinden hesap yapılır.

  • X yönü +5 % için yükleme durumlarından FX+'nın değerlerinin kontrol edilmesi gerekir. 4.kat ∆i,max değerini incelemek istersek PLZ016 kolonunun üst düğüm noktası ile 2.katta bağlanan düğüm noktasında okunan değerler yukarıdaki görsellerde yer almaktadır.

i,max =9.81-7.99=1.82 mm

  • i,max ve ∆i,min değerleri arayüzden okunarak tamamı excel yardımı ile kontrol edilebilir.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.