Skip to main content
Skip table of contents

Afad haritasından alınan zemin bilgileri ile TBDY sihirbazında Çevrimdışı seçeneği kullanılarak hesaplanan zemin değerleri neden farklı?

TBDY sihirbazında Çevrimdışı seçeneği kullanılarak elde edilen spektrum değerleri program tarafından hesaplanmaktadır. Afad ve ideYAPI farklı algoritmalar kullandığı için değerler birebir aynı çıkmaz.(Çevrimiçi ve Çevrimdışı seçenekleri kullanılarak elde edilen deprem sonuçları çok az fark eder.)
Deprem haritasındaki değerlerin aynısını kullanmak istiyorsanız, spektrum değerlerini (Ss, S1) Siz girebilirsiniz.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.