Çıkan Mesajın Tamamı:

DTS = 1, 1a, 2, 2a, 3a veya 4a olan tek doğrultulu dişli döşemeli betonarme taşıyıcı sistemlerde ∑Mdev >=0.75Mo koşulu sağlanmalıdır.


Deprem tasarım sınıfı (DTS) 2 olan tek doğrultulu dişli döşemeli betonarme taşıyıcı sistemlerde ∑Mdev/M0>=0.75 koşulu sağlanmalıdır.

TBDY 4.3.4.6 maddesine göre süneklik düzeyi karma taşıyıcı sistemlerde, (4.3) sağlanmalıdır.

                                                              ∑MDEV ≥ 0.75Mo                                                       (4.3)

 

Olası çözümler:

  • 4.3 koşulu sağlanana kadar taşıyıcı sisteme perde/perde grubu eklenebilir.

  • Süneklik düzeyi yüksek seçilerek çözüm yapılabilir. (A14 veya A15)

  • Farklı döşeme tipi seçilebilir.


Simgeler:

MDEV = Betonarme ve çelik süneklik düzeyi karma taşıyıcı sistemlerde, süneklik düzeyi yüksek bağ kirişli (boşluklu) veya boşluksuz betonarme perdeler ile merkezi, dışmerkez veya burkulması önlenmiş çelik çaprazlı çerçevelerin tabanında deprem yüklerinden meydana gelen devrilme momentlerinin toplamı

Mo = Binanın tümü için deprem yüklerinden tabanda meydana gelen toplam devrilme momenti