Skip to main content
Skip table of contents

A1 - Burulma Düzensizliği

SİMGELER

i(x))ort = Binanın i’inci katındaki ortalama azaltılmış göreli kat ötelemesi
i(x))max = Binanın i’inci katındaki maksimum azaltılmış göreli kat ötelemesi
ηbi = i’inci katta tanımlanan Burulma Düzensizliği Katsayısı


A1 – Burulma Düzensizliği: Birbirine dik iki deprem doğrultusunun herhangi biri için, herhangi bir katta en büyük göreli kat ötelemesinin o katta aynı doğrultudaki ortalama göreli ötelemeye oranını ifade eden Burulma Düzensizliği Katsayısı ηbi ’nin 1.2’den büyük olması durumu (Şekil 3.1).
bi = (Δi(X))max / (Δi(X))ort > 1.2]. Göreli kat ötelemelerinin hesabı, ± %5 ek dışmerkezlik etkileri de gözönüne alınarak, 4.7 ’ye göre yapılacaktır.

3.6.2.1 – A1 ve B2 türü düzensizlikler, 4.6 ’ya göre deprem hesap yönteminin seçiminde etken olan düzensizliklerdir.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.