TBDY 2018’e uygun olarak hazırlanan zemin etüt raporunda verilen yerel zemin sınıfına göre tablodan seçim yapılır. Eğer zemin sınıfı ZF ise veri girişi Analiz Ayarları/TBDY 2018 Tasarım Spektrumları sekmesinden yapılmaktadır.