Yapı Devrilme Momenti yatay yüklerin tabanda oluşturduğu moment olarak tanımlanır. Yapı Devrilme Momenti kontrolü, yapıyı devirici momentlerin toplamının, devrilmeyi önleyici momentlerin toplamına oranının 0.5’den büyük olması kontrolüdür.

Yapı Devrilme Momenti örneği aşağıda gösterilmiştir.

x yönünde

∑Mxdevirici = ∑ (Fxi Hi)

∑Mxkoruyucu = ∑wi dy

y yönünde

∑Mydevirici = ∑(Fyi Hi)

∑Mykoruyucu = ∑wi dx

Her bir deprem yönü için:

∑Mdevirici /∑Mkoruyucu > 0.5 yapı devrilme momenti kontrolü sağlanıyor.

∑Mdevirici /∑Mkoruyucu ≤ 0.5 yapı devrilme momenti kontrolü sağlanmıyor.


Yapı devrilme momenti kontrolü her iki yön için aşağıda bilgileri verilen sistem için el ile kontrol sağlanacaktır.

Yapı kat yükseklikleri :

Zemin kat → 300 cm , Hi=300 cm

1.kat → 300 cm , Hi=300+300=600 cm

Moment kolu yapı sol alt köşesine göre alacaktır. (S01 kolonun sol alt köşesi)

Yapı yükleri ve geometrisi simetrik olduğundan kütle merkezi, geometrik ağırlık merkezi ile aynı değerdedir. Yukarıda ekran görüntüsünde çarpı ile çizilen çizginin kesişiminin uzaklık bilgileri gösterilmiştir.

dy= 215 cm

dx = 317.5 cm

Yapı Ağırlığı Hesabı ve deprem kuvvetleri kat parametreleri diyaloğundan okunacaktır.

x yönü koruyucu momentlerin doğrulanması

1.kat yapı ağırlığı G=32.72 tf, Q=4.312 tf

Wi1.kat= 32.72+0.3*4.312) =34.01 tf

Zemin kat yapı ağırlığı G=30.382 tf,Q=4.312 tf

Wizemin= 30.382 + 0.3*4.312 tf =31.68tf

∑Mxkoruyucu= 34.01*3.175 +31.68*3.175 =208.56 tf

x yönü devirici momentlerin doğrulanması

1.kat deprem kuvveti Fx1 =12.57 tf

zemin kat deprem kuvveti Fxz =5.73 tf

∑Mdevirici= 12.57*6+5.73*3 =92.61 tfm

y yönü koruyucu momentlerin doğrulanması

1.kat yapı ağırlığı G=32.72 tf, Q=4.312 tf

wy1= 32.72+0.3*4.312) =34.01 tf

Zemin. kat yapı ağırlığı G=30.382 tf,Q=4.312 tfm

wyz= 30.382 + 0.3*4.312 tf =31.68tf

∑Mxkoruyucu= 34.01*2.15 +31.68*2.15 =141.23 tfm

y yönü devirici momentlerin doğrulanması

1.kat deprem kuvveti Fy1 =12.59 tf

zemin kat deprem kuvveti Fxz =5.74 tf

∑Mdevirici= 12.59*6+5.7*3 =92.78 tfm

X Yönü Yapı devrilme momenti kontrolü

∑Mdevirici /∑Mkoruyucu = 92.61 / 208.56 =0.44 <0.5 sağlanıyor

Y Yönü Yapı devrilme momenti kontrolü

∑Mdevirici /∑Mkoruyucu = 92.78 / 141.23 =0.67 > 0.5 sağlamıyor


ideCAD raporu