• Etkin kesit rijitlikleri 4.5.8 'e göre otomatik olarak belirlenmektedir.


Mevcut binaların değerlendirilmesi kapsamında belirlenecek deprem performansında etkin kesit rijitlikleri TBDY 4.5.8 ‘de belirtilen Tablo 4.2 'ye göre yapılmaktadır.