TBDY 2018 Tablo 3.1 ’de tanımlanan Bina Kullanım Sınıfı (BKS), binanın kullanım amacına göre sihirbazda tablodan seçilir. Bina kullanım sınıfı seçildiğinde TBDY Tablo 3.1 ’e göre bina önem katsayısı (I) belirlenir.