Birleşim Geometrisi

Geometri Kontrolü

Bulonlar arası mesafe

smin ≥ 3d       

ÇYTHYEDY 13.3.6

 

 

s

60 mm

 

 

d

20 mm

s =60 mm > smin = 3*16=48 mm

Yatay Kenar Mesafesi

Leh ≥ Le- min     

ÇYTHYEDY 13.3.7

 

 

Leh

40 mm

Leh ≥ 2d=2*16=32 mm uygulama için uygunluk kontrolü

Le- min

22 mm

Tablo 13.9 gereği minimum uzaklık kontrolü

Düşey Kenar Mesafesi

Lev ≥ Le- min     

ÇYTHYEDY 13.3.7

 

 

Lev

40 mm

Leh ≥ 2d=2*16=32 mm uygulama için uygunluk kontrolü

Le- min

22 mm

Tablo 13.9 gereği minimum uzaklık kontrolü

Kaynak Kalınlığı

a ≥ a min     

ÇYTHYEDY 13.3.7

 

 

a

5 mm

 

a min

3.5 mm

Tablo 13.4

Montaj Stabilitesi

L ≥ hb /  2

ÇYTHYEDY 13.3.7

 

 

L

150 mm

 

 

hb

190.4 mm

L=150 > 190.4/2=95.2 mm

Dayanım Kontrolleri

Mesnet Bulonda Kayma

Ab

 

Fnv

 

Rn

ÇYTHYEDY 13.10b

Rn

 

Gereken

Hazır

Oran

Kontrol

31.564 kN

144.765 kN

0.218

Mesnet Bulon Deliğinde Ezilme

dh

16+2=18 mm

 

Rn

ÇYTHYEDY 13.3.13

Denklem 13.14a ve13.14b

Lc,spacing

 

Rn-spacing

 

Rn

 

Gereken

Hazır

Oran

Kontrol

31.564 kN

197.853 kN

0.160

Levha Bulon Deliğinde Ezilme

dh

16+2=18 mm

 

Lc,edge

 

Rn

ÇYTHYEDY 13.3.13

Denklem 13.14a ve13.14b

Rn-edge

 

Lc,spacing

 

Rn-spacing

 

Rn

 

Rn

 

Gereken

Hazır

Oran

Kontrol

31.564 kN

334.399 kN

0.094

Kiriş Kayma Akması

Ag

 

Fy

235.359 N/mm2

 

Rn

ÇYTHYEDY 13.17

Rn

 

Gereken

Hazır

Oran

Kontrol

31.564 kN

122.166 kN

0.258

Levha Kayma Akması

Ag

 

Fy

235.359 N/mm2

 

Rn

ÇYTHYEDY 13.17

Rn

 

Gereken

Hazır

Oran

Kontrol

31.564 kN

338.77 kN

0.093

Levha Kayma Kırılması

Anv

 

Fu

362.846 N/mm2

 

Rn

ÇYTHYEDY 13.18

Rn

 

Gereken

Hazır

Oran

Kontrol

31.564 kN

287.374 kN

0.110

Levhada Blok Kayma

Ag

 

Anv

 

Ant

 

Fy

235.359 N/mm2

 

Fu

362.846 N/mm2

 

Ubs

1

 

 

 

Rn

ÇYTHYEDY 13.19

Rn

 

Gereken

Hazır

Oran

Kontrol

31.564 kN

308.556 kN

0.102

Kaynak Dayanımı

Fe

480000 kN/m2

w

Birleşim menüsünden alınan kaynak kalınlığı 0.707*w değeridir.  5/0.707=7.07 mm

Fu

362.846  N/mm2

t

6.2 mm

l

135.856 mm

Rnw

RnBM

Rn

Rn

Gereken

Hazır

Oran

Kontrol

31.564 kN

91.688 kN

0.344