Skip to main content
Skip table of contents

9.7.3

  • Süneklik düzeyi sınırlı merkezi çaprazlı çelik çerçevelerin çapraz elemanları, KL/i ≤200 koşulunun sağlanmalıdır. Ancak V ve Ters V şeklindeki çapraz düzenlerinin kullanılması durumunda, ise bu elemanlarda narinlik oranı aşağıdaki formül ile belirlenir.

  • Merkezi çaprazlı çerçevelerde, yapının sigorta elemanı olarak tanımlanan, enerji sönümleyerek plastikleşebilmesi için enkesitin eksenel basınç veya çekme kuvveti altında bu koşulun sağlanması gerekir.

  • Çaprazların tasarımında 9.2.5’te verilen deprem etkili yükleme kombinasyonları ile tasarlanır.JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.