Skip to main content
Skip table of contents

9.7.1

  • Merkezi çaprazlı çerçeveleri oluşturan kolon, kiriş ve çaprazlarda kullanılan enkesitlerin yerel burkulmaya uğramamaları ve belirli süneklik kapasitesini sağlayacak şekilde kompakt olmaları gerekir.

  • Yatay yük taşıyıcı sistem elemanlarının, yeterli düzeyde plastik şekil değiştirme yapabilmesi için yerel burkulmanın oluşmaması gerekir. Tablo 9.3’teki koşullara bu nedenle uyulması gerekir.JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.