Skip to main content
Skip table of contents

9.7.1.1 Enkesit Koşulu Kontrolü

  • Süneklik düzeyi sınırlı merkezi çaprazlı çerçeve elemanı olan çelik kolon, kiriş ve çaprazların enkesitleri Tablo 9.3 ’e göre kontrol edilir ve ilgili eleman raporlarında yer alır.


Sonraki Konu

9.7.2

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.