Çatı eğimi ayarı ile hol ayarları diyaloğu biçim ayarları bölümünden, seçilen holün çatı eğimi değiştirilir.

Çatı Eğimi Ayarının Yeri

Çatı eğimini değiştirmek istediğiniz holü seçin ve farenin sağ tuşuna tıklayın. Açılan sağ tuş menüden Özellikler satırını tıklayın.

İşlem Adımları

  • Hol ayarlarına girin.

  • l2 kutusuna çatının tepe mahyasının yerini belirlemek için istediğiniz değeri girin. Program s1 ve s2 eğim değerlerini otomatik verecektir.

  • Çatı eğimi için s1 veya s2 eğim kutularına da değer verebilirsiniz. Bu durumda program çatı yüksekliğini otomatik olarak verecektir.

  • Girdiğiniz değerlere göre çatınız oluşacaktır.

Hol genişliğini değiştirmeden önce hol görünümü

Ayarlar

l2 500 cm olarak değiştirildikten sonra hol görünümü

Ayarlar

s1 veya s2 65 olarak değiştirildikten sonra hol görünümü

Ayarlar