Endüstriyel çelik yapılar modellenirken holleri statik projeye uygun düzenlemek için aşağıda listelenen olanaklar kullanılır. Hol biçim ayarları detaylı olarak bu başlık altında anlatılmıştır.


Sonraki Konu

Kolon Yüksekliği