Skip to main content
Skip table of contents

Trapez Saclı Kompozit Döşeme Ayarları

Kompozit Döşeme Ayarları komutu ile döşeme kalınlığı, diş boyutları, çizim, yapısal materyal seçimi, yük seçimi gibi ayarlara ulaşılır.

Kompozit Döşeme Ayarları Komutunun Yeri

Kompozit döşeme komutu çalıştırıldıktan sonra ekrana gelen Çelik İçin Döşeme yardımcı toolbarında bulunmaktadır.

Genel Ayarlar Sekmesi

Özellikler

Obje adı

Döşemenin adı girilir

Döşeme tipi

Trapez Saclı Kompozit, Kompozit Yekpare, Beton Döşeme ya da Metal Döşeme seçenekleri yer alır. Mevcut bir döşemenin ayarlarına girildiğinde tip seçimi yapılabilir.

Renk

Döşeme veya sac/metal çizgilerinin rengidir. Farenin sol tuşu ile tıklanıp tuş basılı tutularak açılan renk paleti üzerinde seçim yapılır.

Materyal

Döşemenin veya sac/metalin katı modelde  üzerine kaplanacak materyal seçilir. Seçilen materyal ile kaplanır ve katı modelde bu şekilde görüntülenir.

Gerçek doku uzunluğu

Doku uzunluğu girilir. Örneğin; 1 metre girilirse seçilen materyal dokusu genişliği 1 metre olarak alınır ve seçilen obje üzerine kaplanır. Dokunun kare şeklinde olduğu düşünülürse obje yüzeyleri 1x1 ebadında dokular yan yana dizilerek kaplanır.

Döşemesi kalınlığı

Trapez/düz sac üzerinde kalan betonarme döşemenin kalınlığı girilir.

Sac/metal kalınlığı

Sac/metal malzemenin kalınlığı girilir.

Diş genişliği

Trapez sacın dişe derinliği mesafesi girilir.

Diş üst genişlik

Trapez sacın diş üst genişlik değeri girilir.

Diş alt genişlik

Trapez sacın diş alt genişlik değeri girilir.

Diş aralığı

Trapez sacın diş aralık değeri girilir.

Statik Sekmesi

image-20240517-080244.png

Özellikler

Beton döşeme malzemesi

image-20240517-080345.png

Elemanda kullanılacak statik malzeme listeden seçin. Statik malzeme betonarme elemanı olarak Yapı Ağacında Malzemeler altında tanımlanabilir.

Metal döşeme malzemesi

image-20240517-080357.png

Elemanda kullanılacak Metal döşeme malzemesini seçin.

Konstrüksiyon metodu

İmalat esnasında beton mukavemet kazanana kadar kirişler düşeyde desteklenecekse payandalı, desteklenmeyecekse payandasız seçeneğini işaretleyin.

İnşaat hareketli yükü

İmalat esnasında oluşacak ekstra hareketli yük değeri kutucuktan belirlenir.

Kiriş, inşaat sırasında yanal olarak destekli

Eğer kirişler yanal olarak desteklenecekse seçeneği işaretleyiniz.

Kayma çivisi çapı

Kullanılacak çivinin çapını kutucuğa girin.

Kayma çivisi yüksekliği

Kullanılacak çivinin yüksekliğini kutucuğa girin.

Kayma çivisi çekme dayanımı

Kayma çivisinin malzeme dayanımını kutucuğa girin.

Sıradaki kayma çivisi sayısı

Bir sırada yer alacak çizivi adedini listeden seçin.

Kayma çivisi aralığı

İki kayma çivisi arasında planda bırakılacak aralığı kutucuğa girin.

Trapez sac tipi

Trapez sacın tip bilgisi girilir.

Tel örgü tipi

Betonarme kısım için gerekli olan tel örgü tipine ait hasır donatı seçilir.

Beton örtüsü

Beton örtüsü kalınlığı girilir.

Yükler Sekmesi

Özellikler

Kaplama adı

Listeden kaplama yükü için uygun olan değeri seçiniz. Listede çıkan değerler, döşeme yük kütüphanesinde tanımlanmış değerlerdir ve sadece kaplama ağırlığına göre hazırlanmışlardır. Döşemenin betonarme ağırlığı analiz sırasında otomatik eklenecektir. Listedeki bir değeri kullanmak yerine başka bir değer kullanacaksanız, listeden "kullanıcı  tanımlıyı" seçin ve bir değer girin. Nervür ve kaset döşemelerde de beton ağırlığı analiz sırasında otomatik olarak eklenir.

Q

Listeden hareketli yük için uygun olan değeri seçiniz. Listede çıkan değerler, döşeme yük kütüphanesinde tanımlanmış değerlerdir. Listedeki bir değeri kullanmak yerine başka bir değer kullanacaksanız, listeden "kullanıcı  tanımlıyı" seçin ve bir değer girin.

Kar yükü

Döşemeler üzerine gelecek kar yükü kullanıcı tarafından kutucuğa girilir.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.