Tek köşebentli birleşim, iki profili birbirine bir adet köşebent (korniyer veya L profil) ile bağlayan birleşim türüdür. Bulon kontrolü, kaynak kontrolü ve levha kontrolü birleşimin elemanlarının yerleşimine göre otomatik yapılır. Tek köşebentli birleşim tasarımı Çelik Yapıların Tasarım, Hesap ve Yapım Esasları (ÇYTHYEDY) (GKT ve YDKT) veya AISC 360-16 (ASD ve LRFD) yönetmeliklerine göre otomatik yapılır ve birleşim raporu oluşturulur.

Tek köşebentli levhalı birleşim hesabında, geometri kontrolü olarak bulonlar arası mesafe kontrolü, yatay ve düşey kenar mesafe kontrolü, kaynak kalınlığı kontrolü, montaj stabilitesi kontrolleri yapılır. Dayanım kontrolü olarak, köşebent kayma akması, kiriş ve köşebent kayma kırılması, kiriş ve köşebentte blok kayma, kiriş ve köşebent bulon deliklerinde ezilme, kiriş bulonunda kayma, kaynak dayanımı kontrolleri yapılır.

Birleşim Geometrisi

GEOMETRİ KONTROLLERİ

Bulonlar arası mesafe

smin ≥ 3d       

ÇYTHYEDY 13.3.6

 

 

s

79.5 mm

 

 

d

20 mm

s =79.5 mm > smin = 3*20=60 mm

Yatay Kenar Mesafesi

Leh ≥ Le- min     

ÇYTHYEDY 13.3.7

 

 

Leh

50.75 mm

Leh ≥ 2d=2*20=40 mm uygulama için uygunluk kontrolü

Le- min

26 mm

Tablo 13.9 gereği minimum uzaklık kontrolü

Düşey Kenar Mesafesi

Lev ≥ Le- min     

ÇYTHYEDY 13.3.7

 

 

Lev

40 mm

Leh ≥ 2d=2*20=40 mm uygulama için uygunluk kontrolü

Le- min

26 mm

Tablo 13.9 gereği minimum uzaklık kontrolü

Kaynak Kalınlığı

a ≥ a min     

ÇYTHYEDY 13.3.7

 

 

a

6 mm

a min

3.5 mm

Tablo 13.4

Montaj Stabilitesi

L ≥ hb /  2

ÇYTHYEDY 13.3.7

 

 

L

239 mm

 

 

hb

248.6 mm

L=239 > 248.6/2=124.3 mm

Dayanım Kontrolleri

Köşebent Kayma Akması

Ag

 

Fy

235.359 N/mm2

 

Rn

ÇYTHYEDY 13.17

Rn

 

Gereken

Hazır

Oran

Kontrol

93.805 kN

270 kN

0.347

Kiriş Kayma Kırılması

Anv

 

Fu

362.846 N/mm2

 

Rn

ÇYTHYEDY 13.18

Rn

 

Gereken

Hazır

Oran

Kontrol

93.805 kN

176.213 kN

0.532

Kirişte Köşebent Kayma Kırılması

Anv

 

Fu

362.846 N/mm2

 

Rn

ÇYTHYEDY 13.18

Rn

 

Gereken

Hazır

Oran

Kontrol

93.805 kN

218.143 kN

0.43

Kiriş Köşebentte Blok Kayma

Ag

 

Anv

 

Ant

 

Fy

235.359 N/mm2

 

Fu

362.846 N/mm2

 

Ubs

1

 

 

 

Rn

ÇYTHYEDY 13.19

Rn

 

Gereken

Hazır

Oran

Kontrol

93.805 kN

252.971 kN

0.371

Kiriş Bulon Deliğinde Ezilme

dh

20+2=22 mm

 

Lc,edge

 

Rn

ÇYTHYEDY 13.3.13

Denklem 13.14a ve13.14b

Rn-edge

 

Lc,spacing

 

Rn-spacing

 

Rn

 

 

Rn

 

Gereken

Hazır

Oran

Kontrol

93.805 kN

185.487 kN

0.506

Kiriş Köşebent Bulon Deliğinde Ezilme

dh

20+2=22 mm

 

Lc,edge

 

Rn

ÇYTHYEDY 13.3.13

Denklem 13.14a ve13.14b

Rn-edge

 

Lc,spacing

 

Rn-spacing

 

Rn

 

Rn

 

Gereken

Hazır

Oran

Kontrol

93.805 kN

284.75 kN

0.329

Kiriş Bulonda Kayma

Ab

Fn

 

Rn

 

Rn

 

Gereken

Hazır

Oran

Kontrol

51.448 kN

56.549 kN

0.910

Mesnet Kaynağı Dayanımı

Fe

480000 kN/m2

w

Birleşim menüsünden alınan kaynak kalınlığı 0.707*w değeridir.  6/0.707=8.487 mm

Fu

362.846  N/mm2

t

12 mm

Rnw

RnBM

Rn

Rn

Gereken

Hazır

Oran

Kontrol

342.216 kN/m

864 kN/m

0.396