Skip to main content
Skip table of contents

Taşıyıcı Kalıpların Tasarım Esasları

SİMGELER

fel = Kalıp levha eğilme dayanımı [MPa]
febk = Birincil destek kirişi eğilme dayanımı [MPa]
feik = İkincil destek kirişi eğilme dayanımı [MPa]
fkl = Kalıp levha kesme dayanımı [MPa]
fkbk = Birincil destek kirişi kesme dayanımı [MPa]
fkik = İkincil destek kirişi kesme dayanımı [MPa]
GK = Güvenlik katsayısı
p = Kalıp üzerine sabit ve hareketli yüklerden dolayı etki eden basınç [MPa]
El = Levha Elastisite modülü [mm2]
Ebk = Birincil destek kirişi elastisite modülü [mm2]
Eik = İkincil destek kirişi elastisite modülü [mm2]
Al = Levha kesit alanı [mm2]
Abk = Birincil destek kirişi kesit alanı [mm2]
Aik = İkincil destek kirişi kesit alanı [mm2]
Il = Levha kesit atalet momenti [mm4]
Ibk = Birincil destek kirişi kesit atalet momenti [mm4]
Iik = İkincil destek kirişi kesit atalet momenti [mm4]
Sl = Levha kesit mukavemet momenti [mm3]
Sbk = Birincil destek kirişi kesit mukavemet momenti [mm3]
Sik = İkincil destek kirişi kesit mukavemet momenti [mm3]
bl = Kalıp levha genişliği
Lbk = Birincil destek kirişi aralığı
Lik = İkincil destek kirişi aralığı
Nd = Bağlantı elemanı çekme kapasitesi veya dikme eksenel basınç kapasitesi


Kalıp bileşenlerinin elastisite modülü ve dayanım değeri karakteristik değer olarak alınır. Dayanım değeri için G.K. = 2.0 olarak kabul edilir.

 • Birincil Kiriş Aralıkları, Lbk , İkincil Kiriş Aralıkları, Lik , Dikme Aralıkları, Ld , Bağlantı Elemanı Aralıkları, Lb

 • Döşeme kalıp levhaları, kiriş alt ve üst kalıp levhaları ile kolon veya perde duvar yan kalıplarında seçilen levha kalınlığına göre Birincil Kiriş Aralıkları, Lbk ,

fel = Kalıp levha eğilme dayanımı [MPa]
fkl = Kalıp levha kesme dayanımı [MPa]
GK = Güvenlik katsayısı
p = Kalıp üzerine sabit ve hareketli yüklerden dolayı etki eden basınç [MPa]
El = Levha Elastisite modülü [mm2]
Al = Levha kesit alanı [mm2]
Il = Levha kesit atalet momenti [mm4]
Sl = Levha kesit mukavemet momenti [mm3]
bl = Kalıp levha genişliği
Döşeme ve kolon-perde kalıplarında bl = 1000 mm olarak alınır. Kiriş alt kalıp levhalarında bl kiriş genişliği kadar alınır.

 • Döşeme, kiriş, kolon ve perde duvar kalıplarında kullanılacak birincil destek kiriş boyutlarına göre İkincil Kiriş Aralıkları, Lik ,

febk = Birincil destek kirişi eğilme dayanımı [MPa]
fkbk = Birincil destek kirişi kesme dayanımı [MPa]
GK = Güvenlik katsayısı
p = Kalıp üzerine sabit ve hareketli yüklerden dolayı etki eden basınç [MPa]
Ebk = Birincil destek kirişi elastisite modülü [mm2]
Abk = Birincil destek kirişi kesit alanı [mm2]
Ibk = Birincil destek kirişi kesit atalet momenti [mm4]
Sbk = Birincil destek kirişi kesit mukavemet momenti [mm3]
Lbk = Birincil destek kirişi aralığı

 • Kolon, perde duvar ve kiriş yan kalıplarında kullanılacak Bağlantı Elemanı Aralıkları, Lb ,

feik = İkincil destek kirişi eğilme dayanımı [MPa]
fkik = İkincil destek kirişi kesme dayanımı [MPa]
GK = Güvenlik katsayısı
p = Kalıp üzerine sabit ve hareketli yüklerden dolayı etki eden basınç [MPa]
Eik = İkincil destek kirişi elastisite modülü [mm2]
Aik = İkincil destek kirişi kesit alanı [mm2]
Iik = İkincil destek kirişi kesit atalet momenti [mm4]
Sik = İkincil destek kirişi kesit mukavemet momenti [mm3]
Lik = İkincil destek kirişi aralığı
Nd = Bağlantı elemanı çekme kapasitesi veya dikme eksenel basınç kapasitesi

 • Döşeme kalıplarının dikmeleri her ikincil destek kirişinde olacaktır. Dikme Aralıkları, Ld ,

feik = İkincil destek kirişi eğilme dayanımı [MPa]
fkik = İkincil destek kirişi kesme dayanımı [MPa]
GK = Güvenlik katsayısı
pd = Kalıp üzerine sabit ve hareketli yüklerden dolayı etki eden basınç [MPa]
Eik = İkincil destek kirişi elastisite modülü [mm2]
Aik = İkincil destek kirişi kesit alanı [mm2]
Iik = İkincil destek kirişi kesit atalet momenti [mm4]
Sik = İkincil destek kirişi kesit mukavemet momenti [mm3]
Lik = İkincil destek kirişi aralığı
Nd = Bağlantı elemanı çekme kapasitesi veya dikme eksenel basınç kapasitesi

 • Kiriş kalıplarının dikmeleri her ikincil destek kirişinde olacaktır. Dikme Aralıkları, Ld ,

feik = İkincil destek kirişi eğilme dayanımı [MPa]
fkik = İkincil destek kirişi kesme dayanımı [MPa]
GK = Güvenlik katsayısı
pd = Kalıp üzerine sabit ve hareketli yüklerden dolayı etki eden basınç [MPa]
Eik = İkincil destek kirişi elastisite modülü [mm2]
Aik = İkincil destek kirişi kesit alanı [mm2]
Iik = İkincil destek kirişi kesit atalet momenti [mm4]
Sik = İkincil destek kirişi kesit mukavemet momenti [mm3]
Lik = İkincil destek kirişi aralığı
Nd = Bağlantı elemanı çekme kapasitesi veya dikme eksenel basınç kapasitesi

 • Kolon veya perde duvar kalıplarında 1.2.2 ‘ye göre hesaplanan rüzgar yüklerinin taşınması için en az bir seviyede payanda kullanılmalıdır.

 • Payanda tasarımda rüzgar etkileri göz önüne alınır.

 • Dikme Aralıkları, Ld' nın belirlenmesi için kullanılan Ƥd değeri iskelelerin ardışık kullanımına göre değişkenlik gösterir. Dikmelerin zemin kattan başlamak üzere ardışık olarak kullanıldığı toplam kat sayısı (n) kullanıcı tanımlı girilir.

 • Birincil kiriş, ikincil kiriş, bağlantı elemanı veya dikme sayısı 2 ise aralık değerleri 0.8 ile çarpılarak azaltılır.

 • Dikme aralığı hesaplanırken dikmelere etki edecek toplam yük (nG+Q) %10 artırılır.

 • Döşemeler için Dikme aralığı,

 • Kirişler için dikme aralığı,


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.