Skip to main content
Skip table of contents

Kolon Kalıp İskelesi Tasarım Örneği

Plan ve 3 boyutlu model görüntüsü yer alan projeye ait 30x60 boyutlarındaki kolon için ahşap iskele hesabı yapılacaktır.

 • Plywood kalınlığı t=18 mm,

 • Plywood Eğilme dayanımı fel = 30 MPa

 • Plywood Kesme dayanımı fek = 3.0 MPa

 • Plywood Elastisite modülü El = 10000 MPa

 • Kalıp içerisine beton yerleştirme hızı R = 2m/saat

 • Beton döküm sıcaklığı T = 20°C

Ƥmaks = p = 58.5 kN/m2 = 0.0585 N/mm2

Birincil kiriş aralığı, Lbk

 • bl = 1000 mm tl = 18 mm

 • Al = tl * bl = 18x1000 = 18000 mm2

 • Il = [ bl * ( tl ^3) ]/ 12 = 486000 mm4

 • Sl = Il / ( tl / 2)= 54000 mm3

 • Ƥmaks = p = 58.5 kN/m2 = 0.0585 N/mm2

İkincil kiriş aralığı, Lik

Birincil kiriş kesiti olarak H20 seçilmiştir.

 • Abk = 9640 mm2

 • Ibk = 45701333.333 mm4

 • Sbk = 457013.333 mm3

Birincil Kiriş malzeme özellikleri

 • febk = 30 MPa

 • febk = 3.0 MPa

 • Ebk = 14000 MPa

 • Lbk = 364.3 mm

 • Abk = 9640 mm2

 • Ibk = 45701333.333 mm4

 • Sbk = 457013.333 mm3

 • febk = 30 MPa

 • febk = 3.0 MPa

 • Ebk = 14000 MPa

Bağlantı Elemanı Aralığı, Lb

İkincil kiriş kesiti olarak 2xUPN 80 seçilmiştir.

 • Aik = 2185.3 mm2

 • Iik = 2.0921x10 6 mm4

 • Sik = 52303 mm3

İkincil Kiriş malzeme özellikleri

 • feik = 235 MPa

 • feik = 141 MPa

 • Eik = 200000 MPa

 • Bağlantı elemanı çapı Φ = 17 mm

 • Lik = 753.8 mm

 • Aik = 2185.3 mm2

 • Iik = 2.0921x10 6 mm4

 • Sik = 52303 mm3

 • f eik = 30 MPa

 • f eik = 3.0 MPa

 • Eik = 14000 MPa

 • Bağlantı elemanı çapı Φ = 17 mm

 • Bağlantı elemanı çekme kapasitesi, Nd,b

 • Nd,b = [ ( π* 2 ) / 4 fyb = [ ( π*172 ) / 4 ] 235 = 53340.32 N = 53.34 kN

Payanda Kontrolü

 • Payanda eksenel yük kapasitesi Nd = 9.7 kN

 • c =1.2

 • q = 0.5 kN/m 2

30/60 boyutlarındaki bir kolonda en olumsuz durum 60 cm‘lik kenarda oluşacaktır.

 • w = q x c x b = 1.2 x 0.5 x 0.6 = 0.36 kN/m

 • W = w x h = 0.36 x 3 =1.08 kN

 • Npc = 1.278 kN < Nd = 9.7 kN

Rapordan örnek sayfa

Kalıp iskelesi örnek çizimler


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.