Skip to main content
Skip table of contents

9.6.3.3

  • Çaprazların tasarımında esas alınacak iç kuvvetler, deprem etkisini içeren yük birleşimleri gözönüne alınarak hesaplanan iç kuvvetlerdir. Özetle analizden elde edilen iç kuvvet sonuçları doğrudan tasarımda kullanılmaktadır.


Sonraki Konu

9.6.3.4

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.