Çıkan Mesajın Tamamı:

Tek doğrultulu dişli döşemeli betonarme sistemlerde süneklik düzeyi yüksek taşıyıcı sistemler kullanılamaz.


TBDY 2018 4.3.4.3 maddesinde, dolgulu (asmolen) veya dolgusuz tek doğrultulu dişli döşemeli betonarme çerçevelerden oluşan taşıyıcı sistemler de, perde içermedikleri takdirde, süneklik düzeyi sınırlı taşıyıcı sistemler olarak sınıflandırılacak ve sadece DTS=3 ve DTS=4 olan binalarda kullanılacaktır koşulu getirilmiştir.

Bu nedenle tek doğrultulu dişli döşemeli sistemler için süneklik düzeyi yüksek seçim yapılmaz.

Olası çözümler :

  • Analiz Ayarları/Deprem Yönetmeliği sihirbazı kullanılarak süreklik düzeyi karma seçim yapılabilir.

  • Döşeme tipi değiştirilebilir. Tek doğrultulu dişli döşeme yerine Kirişli/Kaset Döşeme tipi uygulanabilir.