Skip to main content
Skip table of contents

A12 için (BYS) >= 2 koşulu sağlanmadı

Çıkan Mesajın Tamamı:

A12 taşıyıcı sistem tipi için Bina Yükseklik Sınıfı (BYS) >= 2 koşulu (X/Y) yönünde sağlanmadı


TBDY 2018 3.3.2.2 maddesinde BYS =1 olarak belirtilen binalar Bölüm 13’e göre yüksek binalar olarak sınıflandırılacaktır, koşulu bulunmaktadır.

Taşıyıcı sistem tipi A12 seçildiği ve BYS>=2 koşulu sağlanmadığı için ideCAD uyarı vermektedir.

Tablo 3.3 – Bina Yükseklik Sınıfları ve Deprem Tasarım Sınıflarına Göre Tanımlanan Bina Yükseklik Aralıkları:

Bina Yükseklik Sınıfı

Bina Yükseklik Sınıfları ve Deprem Tasarım Sınıflarına Göre  Tanımlanan Bina Yükseklik Aralıkları [m] 

DTS = 1, 1a, 2, 2a

DTS = 3, 3a

DTS = 4, 4a

BYS = 1

HN > 70

HN > 91

HN >105

BYS = 2

56 <HN ≤ 70

70 <HN ≤ 91

91<HN ≤105

BYS = 3

42 <HN ≤ 56

56 <HN ≤ 70

56 <HN ≤ 91

BYS = 4

28 <HN ≤ 42

42 <HN ≤ 56

BYS = 5

17.5 <HN ≤ 28

28 <HN ≤ 42

BYS = 6

10.5 <HN ≤17.5

17.5 <HN ≤ 28

BYS = 7

7 <HN ≤10.5

10.5 <HN ≤17.5

BYS = 8

HN ≤ 7

HN ≤10.5

Çözüm:

TBDY Bölüm 13’de verilen esaslarına göre bina tasarımı yapılmalıdır.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.