Skip to main content
Skip table of contents

DTS 1a için süneklik düzeyi sınırlı sistemler kullanılamaz

Çıkan Mesajın Tamamı:

Deprem tasarım sınıfı (DTS) 1a, 2a, 3a, 4a olarak sınıflandırılan binalarda süneklik düzeyi sınırlı taşıyıcı sistemler kullanılamaz


TBDY 2018 4.3.4.1 (a) maddesinde DTS=1a, DTS=2a, DTS=3a ve DTS=4a olarak sınıflandırılan binalarda süneklik düzeyi sınırlı taşıyıcı sistemler kullanılamaz koşulu getirilmiştir.

Bu bina süneklik düzeyinizi sınırlı olarak çözülemez.

Çözüm:

  • Analiz Ayarları/Deprem Yönetmeliği sihirbazını kullanılarak süneklik düzeyi yüksek seçim yapınız.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.