Skip to main content
Skip table of contents

Spot Işık Tanımlama

Spot Işık Kaynağı komutu ile spot ışık kaynağı tanımlanır. Işık rengi, kotu, doğrultusu ve şiddeti değiştirilir.

Spot Komutunun Yeri

Ribbon menü Görselleştirme sekmesi Işık - Kamera başlığı altından ulaşabilirsiniz.

İşlem Adımları

  • Spot ikonunu tıklayın.

  • Spot ışığı tanımlamak istediğiniz noktayı farenin sol tuşu ile tıklayın.

  • Fareyi hareket ettirerek ışık kaynağını istediğiniz yöne döndürün.

  • İstediğiniz yöne geldiğinde, farenin sol tuşunu tıklayın.

  • Işık kaynağı yerleşecektir.

İşlem adımı

Spot ışığın yerleştirileceği noktanın belirlenmesi

Spot ışığın yönünün belirlenmesi

Spot ışığın oluşması


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.