Skip to main content
Skip table of contents

Işık Kaynağı

Render ve animasyon için hazırlana 3 boyutlu modele, ışık kaynakları eklenerek görselleştirme için istenen aydınlık düzeyi elde edilir. Işık kaynağı tipleri, ayarları ve ışık kaynağı tanımlama detaylı olarak bu başlık altında anlatılmıştır.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.