Skip to main content
Skip table of contents

Sıkıştırarak Kaydet (.cde)

Yedekleme, transfer veya veri inceleme amaçlı kullanılan proje dosyaları "Sıkıştırarak Kaydet" komutu ile kayıt edilir. Dosya uzantısı cde'dir.

Bu komut ile proje dosyası sıkıştırılır, analiz ve tasarım sonuçları da ayrıca sıfırlanır, sadece temel veriler saklanır. Projenin diskte kapladığı alan analizli kayıt edilmiş haline göre oldukça azalacaktır.

Sıkıştırarak kaydet komutuna programın sol üst köşesinde bulunan ideCAD ikonunun altında çıkan menüden ulaşılabilir. ideCAD ikonunu tıklama sonrasında Sıkıştırarak Kaydet satırı tıklandıktan sonra bir dosya ismi verilir.

image-20240515-115200.png

Sıkıştırarak kaydet öncesi ve sonrasında proje dosyasının diskte görünen boyutları:


Sonraki Konu

Yapıyı Taşı

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.