Skip to main content
Skip table of contents

Sıcaklık Yüklemesi Parametreleri

  • ideCAD Statik de elemanlara elemanın alacağı iki farklı sıcaklık değerinin farkı yük olarak verilir. Örneğin: yapı yazın 25°, kışın 5° olsun ΔT=25-5=20° tanımlanmalıdır.

  • Sıcaklık yükü ihtiyaca göre yapı, kat ve eleman bazında verilebilir.

  • Bütün yapı aynı sıcaklık farkına maruz kalıyorsa “Tüm yapı için tek sıcaklık farkını dikkate al” opsiyonu kullanılabilir. İki farklı sıcaklık yükü tek seferde tanımlanarak iki farklı sıcaklık durumu çözülebilir.

  • Yapının katları arasında sıcaklık farkı değişken ise “Her bir kat için farklı sıcaklık farkını dikkate al” opsiyonu açılarak kat bazında tanımlanabilir. Örneğin bodrumlu bir yapının üst katlarında yapı yazın 25°, kışın 5° olsun ΔT(üst)=25-5=20° , bodrum katlar içinse yazın 20°, kışın 5° olsun ΔT(alt)=20-5=15° olur. Tanımlama opsiyon açılarak aşağıdaki gibi yapılmalıdır.

  • Yapının elemanları arasında da sıcaklık farkı verilmesi ihtiyacı olabilir. Örneğin yapının arazi eğiminden dolayı açık yüzündeki elamanlarında 20° iken gömülü yüzündeki elamanlarında 15° olması durumunda şekildeki gibi eleman özelliklerinden sıcaklık yükü tanımlanabilir.

  • ideCAD de sıcaklık hesabında “Sıcaklık yükleri için rijitlik azaltma faktörleri” opsiyonu ile eğilme rijitlikleri (EI) azaltılabilir. ideCAD’deki mevcut değerler kirişler için EcIc/2, kolonlar için EcIc/3 olarak TS500 ve literatürdeki kaynaklara uygun olarak atanmıştır. Rijitlik azaltması atalet momenti veya elastisite modülü kullanılarak yapılabilir. Sıcaklık yükü ile sünme hesabın yapılmak istenirse elemanların eksenel rijitliğinin önemli olduğu durumlarda bu seçenek kullanılarak elastisite modülünün azaltılması gerekmektedir.

  • Tanımlanması gereken diğer parametre ısıl genleşme katsayısıdır. TS500 3.3.3.4 ‘e göre betonun ısıl genleşme katsayısı ΔT=10-5/°C alınmalıdır. Bu değer doğrudan sıcaklık ile çarpılarak betonun birim şekildeğiştirmesini vermektedir.

  • TS 500 de sıcaklık değişimi yük kombinasyonlarına dahil edilmektedir. ideCAD Statik de sıcaklık yükü verilmesi halinde kombinasyonlar otomatik olarak tanımlanmaktadır ve yapı dizaynında dikkate alınmaktadır.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.