Skip to main content
Skip table of contents

Rüzgar Türbülansı

  • z metre yükseklikteki türbülans şiddeti Iv(z) otomatik hesaplanır.

  • Türbülans katsayısı kl ve orografi katsayısı co(z) kullanıcı tarafından belirlenir.


Simgeler

co(z) = Orografi katsayısı
Iv(z) = Türbülans şiddeti
kl = Türbülans katsayısı
kr = Arazi katsayısı
vb = Esas rüzgar hızı
vm(z) = Ortalama rüzgar hızı
zen küçük = En küçük yükseklik
zo = Engebelilik uzunluğu
σv = Türbülansın standart sapması


Türbülans şiddeti Iv(z), z metre yükseklikteki türbülansın standart sapmasının ortalama rüzgâr hızına oranı olarak tanımlanmıştır. Türbülans şiddeti Iv(z) aşağıdaki denklem ile hesaplanır.

Türbülansın standart sapması σv aşağıdaki denklem ile hesaplanır.

Arazi katsayısı kr ve esas rüzgâr hızı, vb değerleri Ortalama Rüzgar Hızı başlığında tanımlanmıştır.

Türbülans katsayısı kl Milli Ek 'te verilebilir. kl için tavsiye edilen değer 1.0 'dır.

Orografi katsayısı co(z) kullanıcı tarafından tanımlanır.

Engebelilik uzunluğu zo değeri TS EN 1991-1-4 Çizelge 4.1 'de verilmiştir.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.