Skip to main content
Skip table of contents

Ortalama Rüzgar Hızı

  • Ortalama rüzgar hızı vm(z) değeri otomatik hesaplanır.


Simgeler

cr(z) = Engebelilik katsayısı
kr = Arazi katsayısı
vb = Esas rüzgar hızı
vm(z) = Ortalama rüzgar hızı
zen büyük = En büyük yükseklik (200 m)
zen küçük = En küçük yükseklik
zo = Engebelilik uzunluğu
zo,II = 0.05 m (Arazi kategorisi II için)


Bir arazide yer seviyesinden z metre yükseklikteki ortalama rüzgar hızı vm(z), o arazinin engebeliliğine, orografik özelliklerine ve esas rüzgar hızı vb ’ye bağlıdır ve aşağıda verilen denklem kullanılarak hesaplanmalıdır.

Yukarıdaki denklemde Orografi katsayısı co ilgili bilgi Milli Ek’te verilebilir. Esas rüzgar hızı hesabında orografi dikkate alınırsa tavsiye edilen değer 1,0’dır.

Engebelilik Katsayısı

Engebelilik katsayısı cr(z) aşağıda verilen denklem ile hesaplanır.

Arazi katsayısı kr engebelilik uzunluğu z0 ’a bağlı olarak aşağıda verilen denklem ile hesaplanır.

z0 ve zen küçük arazi kategorisine bağlı değerlerdir ve TS EN 1991-1-4 Çizelge 4.1 'de verilmiştir.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.