Skip to main content
Skip table of contents

Rüzgar Hızı ve Hız Kaynaklı Rüzgar Basıncı

Rüzgâr hızı ve hız kaynaklı rüzgâr basıncı, ortalama ve değişken bileşenlerden oluşur.

Ortalama rüzgar hızı vm, rüzgârın özelliklerine bağlı olan esas rüzgâr hızı vb ve arazi engebeliliğine ve orografik yapıya bağlı olan rüzgârın yükseklikle değişimi kullanılarak belirlenir.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.