Skip to main content
Skip table of contents

Rijitleştirilmiş Alın Levhalı 8 Bulonlu Birleşim Raporu 1

Rijitleştirilmiş Alın Levhalı Sekiz Bulonlu birleşim tasarımı Çelik Yapıların Tasarım, Hesap ve Yapım Esasları (ÇYTHYEDY), AISC 360-16, AISC 358-16 ve TBDY yönetmeliklerine göre otomatik yapılır ve birleşim raporu oluşturulur.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.