Mevcut binaların performans analizlerinde TBDY 15.5 'te belirtilen doğrusal performans analizi uygulandığında tam rijit diyafram kabulü yapılır. Ayrıca TBDY 15.4.6 'ya göre ekdışmerkezlik uygulanmaz.


  • Deprem hesabının tam rijit diyafram veya yarı rijit riyafram kabulüne göre yapılması kullanıcı denetimindedir.

  • Doğrusal performans analizi tam rijit diyafram kabulüne göre otomatik olarak yapılmaktadır.

  • Tam rijit diyafram kabulüne göre yapılan performans analizinde serbestlik dereceleri kat kütle merkezine otomatik olarak tanımlanır.

  • Ek dışmerkezlik uygulanmamaktadır.

  • Döşemelerin yatay düzlemde rijit diyafram olarak çalışmadığı binalarda plakların ve çubuklarıun tüm serbestlik dereceleri gözönüne alınır.


SİMGELER

UX = Üç boyutlu analiz modelinde düğüm noktasının ( X ) yönünde yaptığı öteleme
UY = Üç boyutlu analiz modelinde düğüm noktasının ( Y ) yönünde yaptığı öteleme
UZ = Üç boyutlu analiz modelinde düğüm noktasının ( Z ) yönünde yaptığı öteleme
RX = Üç boyutlu analiz modelinde düğüm noktasının ( X ) ekseni etrafında yaptığı dönme
RY = Üç boyutlu analiz modelinde düğüm noktasının ( Y ) ekseni etrafında yaptığı dönme
RZ = Üç boyutlu analiz modelinde düğüm noktasının ( Z ) ekseni etrafında yaptığı dönme


Mevcut yapıların deprem performansı belirlenirken döşemeler yatay düzlemde rijit diyafram olarak çalıştığı binalarda kütleler her bir katın kütle merkezinde toplanmaktadır. Deprem hesabında esas alınacak olan sertbestlik dereceleri her katta ( X ) ve ( Y ) olmak üzere iyi yatay yönde yerdeğiştirme ve düşey eksen etrafında dönme (burulma) şeklinde tanımlanır. Deprem hesabında ekdışmerkezlik uygulanmamaktadır. Aşağıdaki resimde kat kütle merkezine toplanmış kütleler gösterilmektedir.

Mevcut yapıların deprem performansı belirlenirken TBDY 15.5 'te belirtilen doğrusal yöntem ile deprem hesabı uygulandığında tam rijit diyafram kabulü uygulanmaktadır.

Serbestlik dereceleri gözönüne alınırken her katta ( X ) ve ( Y ) olmak üzere iyi yatay yönde yerdeğiştirme ve düşey eksen etrafında dönme (burulma) olarak dikkate alınmaktadır. Bunun yanında üç boyutlu modelleme tekniğinin getirdiği ayrıcalık ile yukarıdaki serbestlik derecelerine ek olarak ( Z ) yönünde yerdeğiştirme ile ( X ) ve ( Y ) yatay eksenleri etrafında dönme serbestlikleri de dikkate alınabilir. Aşağıdaki resimde dinamik serbestlik dereceleri seçenekleri gösterilmiştir.