Skip to main content
Skip table of contents

Projenin Kaydedildiği Versiyonu Öğrenme

Proje açılırken, açılan projenin en son hangi versiyonda kayıt edildiği "Projeyi Yükle diyaloğunda proje versiyonu satırında" görülür.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.