Skip to main content
Skip table of contents

Çalışma Ekranını Bölme

Çalışma ekranı "Görüntü Konfigürasyonu" komutuyla istenilen sayıda pencereye bölünür.

İşlem adımları :

  • Görüntü menüsünden Görüntü Konfigürasyonu ikonunu tıklayınız.

  • Açılan diyalogtan seçim yapınız.

  • Tamam butonunu tıkladıktan sonra seçime göre ekran pencereler bölünecektir.

  • Pencelerin her biri için farklı görünüş ayrıca ayarlayabilirisiniz. (Perspetif, plan, 3B analiz modeli vb)


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.