Perspektif penceresini tam ekran haline getirip tüm objeleri seçtikten sonra taşı komutu tüm katları bir kerede taşıyabilirsiniz.

  • Perspektif penceresinde Ctrl+A ile yapının tamanını seçiniz.

  • Toolbardan Taşı komutunu tıklayınız ve referans noktası veriniz.

  • Yeni konumu tıklayınız.